Strona główna » Oferta » Pompy ciepła » Pompa ciepła do c.w.u.

Pompa ciepła do c.w.u.

 

Sposób na tanią produkcję ciepłej wody użytkowej , bez użycia komina i instalacji gazowej.

Urządzenie może być dodatkowo wykorzystane do chłodzenia wybranych pomieszczeń.

 

 

 

Logaterm

 

 

Pompy ciepła firmy Buderus, Logatherm WPT 270 przeznaczone są do podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

pompa ciepła zintegrowana z podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności 270 litrów

dwa modele urządzeń do wyboru: model pracujący do temperatury powietrza

-10 °C i model pracujący do temperatury +5 °C

podgrzewacz emaliowany, wyposażony w wężownicę, anodę antykorozyjną, grzałkę elektryczną

króćce powietrzne przystosowane do podłączenia kanałów

elektroniczny sterownik z wyświetlaczem LCD z funkcjami pomiaru temperatur, pomiaru zużycia energii, z funkcją programowania tygodniowej pracy, dezynfekcją termiczną

współpraca z innymi źródłami ciepła

 

Cechy wyróżniające Korzyści

Pobór ciepła z powietrza

Bezpłatne i ekologiczne źródło ciepła
• Ciepła woda w kamiennicy bez remontów kominów i instalacji gazowej

Maksymalna temp. c.w.u. to 60°C bez użycia grzałki

• Duży komfort użytkowania wody – nawet 470 litrów wody na wylewce o temp. 40°C przy podgrzaniu zbiornika do 60 °C

Warstwowe podgrzewanie wody w zbiorniku poprzez wymiennik płytowy (skraplacz)

Cała pojemność zbiornika podgrzana równomiernie do zadanej temperatury

Szybszy dostęp do ciepłej wody (woda układana od góry do dołu) niż w urządzeniach z nawiniętym skraplaczem na zbiornik

Wysoki współczynnik efektywności COP sięgający wartości 4,2

Bardzo niskie koszty eksploatacji, sprawność działania urządzenia ponad 400%

Szybki zwrot inwestycji, z 1 kWh energii elektrycznej można wytworzyć nawet 4 kWh energii cieplnej

Krótki czas podgrzewu wody

Ponad 4x oszczędniejszy podgrzew wody niż grzałką elektryczną

Podgrzewacz o pojemności 270 litrów wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni 1,3 m²

Duża powierzchnia pozwala na szybsze i bardziej efektywne przekazywanie ciepła do podgrzewacza

Jedna z największych powierzchni wężownicy w tego typu urządzeniach

Pozwala na podłączenie innych źródeł ciepła np. kotłów, kolektorów słonecznych itp.

Króćce powietrzne przystosowane do podłączenia kanałów powietrznych

Możliwy pobór powietrza z pomieszczenia montażu urządzenia lub przy użyciu kanałów powietrznych z innego miejsca

Cyrkulacja powietrza i jego osuszanie

Wentylator pozwalający na pokonanie dużych oporów przepływu powietrza

Pobór powietrza z dowolnego, oddalonego od pompy ciepła miejsca, przy pomocy kanałów powietrznych:

model WPT 270 A-S (-10 °C) łączna długość kanałów 60 m

model WPT 270 I-S (+5 °C) łączna długość kanałów 20 m

 

 

 

Logaterm montaż

 

 


Elektroniczny wyświetlacz • Możliwe programowanie:

trybu pracy: I – pompa ciepła, II – grzałka, III – pompa ciepła + grzałka

pracy urządzenia wg programu czasowego

dezynfekcji termicznej

Regulator rejestruje:

zużycie energii przez pompę ciepła

historię ostatnich 10 usterek

temperatury pracy urządzenia

 

Logaterm-parametry