Strona główna » Oferta » Pompy ciepła » Zdalne sterowanie przez Internet

Zdalne sterowanie przez Internet

 

Oprogramowanie Danfoss Online to inteligentne narzędzie, które pozwala na kontrolowanie i sterowanie pompą ciepła za pomocą dowolnego komputera dołączonego do Internetu. W szczególności, możliwe jest zdalne ustawianie i pomiar temperatury, co oznacza, że użytkownik systemu grzejnego może zmniejszyć koszty jego eksploatacji, zmniejszając temperaturę pomieszczeń w okresach, gdy dom jest niezamieszkany.Ponadto, przed przybyciem do domu można wcześniej ustawić żądaną temperaturę i uniknąć długotrwałego nagrzewania pomieszczeń. Za pomocą systemu Danfoss Online instalator może także sprawdzić parametry eksploatacyjne systemu grzejnego bez konieczność osobistej wizyty w domu klienta. System Danfoss Online posiada funkcję obsługi alarmów. Komunikaty alarmowe wysyłane są SMS-em lub za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie informacje i parametry pracy pompy cieplnej mogą być udostępnione bezpośrednio na pulpicie systemu Windows.

 

Oprogramowanie Danfoss Online to inteligentne narzędzie, które pozwala na kontrolowanie i sterowanie
pompą ciepła za pomocą dowolnego komputera dołączonego do Internetu. W szczególności, moŜliwe jest
zdalne ustawianie i pomiar temperatury, co oznacza, Ŝe uŜytkownik systemu grzejnego moŜe zmniejszyć
koszty jego eksploatacji, zmniejszając temperaturę pomieszczeń w okresach, gdy dom jest niezamieszkany.
Ponadto, przed przybyciem do domu moŜna wcześniej ustawić Ŝądaną temperaturę i uniknąć długotrwałego
nagrzewania pomieszczeń. Za pomocą systemu Danfoss Online instalator moŜe takŜe sprawdzić
parametry eksploatacyjne systemu grzejnego bez konieczność osobistej wizyty w domu klienta.
System Danfoss Online posiada funkcję obsługi alarmów. Komunikaty alarmowe wysyłane są SMS-em
lub za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie informacje i parametry pracy pompy cieplnej mogą być
udostępnione bezpośrednio na pulpicie systemu Windows.

 

 

sterowanie

 

Powyżej schematycznego rysunku domowej instalacji grzejnej wyświetlane są cztery ikony. Pierwsza ikona z lewej strony stanowi łącze do wyżej pokazanej strony w trybie graficznym. Kliknięcie na następna ikonę powoduje wyświetlenie strony HP inside przedstawiającej wewnętrzne urządzenia i systemy pompy ciepła. Symbol dłoni przy wartości parametru na szarym polu sygnalizuje, że dana wartość może zostać zmieniona. Symbol wykresu oznacza, że historia zmian danego parametru może zostać wyświetlona w postaci graficznej.

sterowanie serwis